Charakterystyka pobytu

W czasie rozmowy z opiekunem Domu Modlitwy przybywający określają charakter i cel pobytu. Goście zazwyczaj włączają się w modlitwę wspólnoty w chórze zakonnym, można jednak podjąć skupienie pustelnicze, tzn. przeżyć czas w samotności w całości oparty o prywatną modlitwę.

Obecnie nie prowadzimy kierownictwa duchowego, tzn. codziennych rozmów. Można natomiast poprosić o rozmowę np. ukierunkowującą lub podsumowującą skupienie, a także o spowiedź. Jeśli masz gotowe plany dotyczące pobytu powiedz o nich opiekunowi Domu (oczekiwania, cel pobytu, dieta.).

Jeśli Twój przyjazd ma na celu przeżycie rekolekcji dotyczących konkretnego tematu, zagadnienia, problemu, pomóc może odpowiednia lektura lub konferencje nagrane na CD. Zwróć się do opiekuna Domu, wspólnie dobierzecie odpowiedni "materiał".

Warunkiem podjęcia skupienia w naszym Domu jest zgoda na milczenie i nie podejmowanie rozmów z innymi gośćmi, którzy także przyjeżdżają do nas, by szukać ciszy i samotności sam na sam z Panem Bogiem.

Dom posiada 12 pokoi, każdy z kompletnym węzłem sanitarnym. Przybywający zostają zakwaterowani w jednoosobowych pokojach. Posiadają swobodny dostęp do kaplicy i mini - biblioteki dla gości. Gwarantujemy całodobowe wyżywienie.

W tworzeniu atmosfery modlitwy pomaga siedemnastowieczny kościół i sanktuarium loretańskie oraz pokaźnych rozmiarów ogród (6,5 ha). Świętokrzyskie pola i lasy rozciągające się poza kilkuwiekowym murem klasztornym zachęcają do spacerów i medytacji na łonie natury.

Zgłoszenia przyjmujemy przynajmniej tydzień przez przyjazdem. Pobyt nie może być krótszy niż trzy dni (np.: weekend piątek, sobota, niedziela). Proszę zabrać Pismo Święte ewentualnie pozycje książkowe, które pozwolą pełnij przeżyć czas w naszej wspólnocie.

All rights reserved. Publication or distribution of any content from this site is possible only with our permission
© Krakowska Prowincja Karmelitów Bosych 1998-