Położenie i topografia Piotrkowic

Piotrkowice leżą 23 km na południe od Kielc, na trasie wiodącej do Buska Zdroju, dalej do Tarnowa. Rozciągają się na Wyżynie Kielecko-Sandomierskiej w Pogórzu Szydłowskim, ok. 280-300 m n.p.m. Ta południowa część wojew. świętokrzyskiego, bogata w zasoby czystej wody, z szeregiem rezerwatów stepowych, ze zjawiskami krasowymi w skałach gipsowych, jest terenem atrakcyjnym krajobrazowo i leczniczo, ze względu na źródła siarczano-słone w Busku Zdroju i Solcu Zdroju.

Historia miejscowości

Dokładna data powstania Piotrkowic nie jest znana. Prawdopodobnie powstały w XIII w. w okresie, kiedy na ziemie polskie przyszło chrześcijaństwo. Świadczy o tym nazwa miejscowości pochodząca od chrześcijańskiego imienia Piotr.

Piotrkowice należały w przeszłości do Maleszowskich, Rokszyckich, Krasińskich i Tarnowskich. Ci ostatni wybudowali w XVIII w. zespół pałacowy pod nazwą Tarnoskała. Obecnie w budynku tym mieści się szkoła podstawowa i gimnazjum. Wokół rozległego dziedzińca wzniesiono cztery pałacowe pawilony w stylu klasycystycznym z głęboką studnią pośrodku. Na północnym stoku rozciąga się park z imponującymi sosnami i dębami. Cały kompleks architektoniczny wraz z parkiem otoczony został murem z miejscowego kamienia.

All rights reserved. Publication or distribution of any content from this site is possible only with our permission
© Krakowska Prowincja Karmelitów Bosych 1998-