Piękno Góry Karmel i duchowe tradycje tego miejsca sprawiają, że w XIII wieku rodzi się w Kościele nowa rodzina zakonna: Bracia Najświętszej Maryi Panny z Góry Karmel. Milczenie i samotność, rozważanie Słowa Bożego i praca - oto wartości jednoczące pustelników z Karmelu. W XVI wieku, dzięki staraniom świętej Teresy od Jezusa i świętego Jana od Krzyża, karmelici otrzymuje nowe oblicze i szczególne zadanie związane z nauczaniem modlitwy.

Karmelitański Dom Modlitwy jest wyrazem szczególnego umiłowania otrzymanego od Boga charyzmatu modlitwy. Nasza wspólnota poprzez pielęgnowanie liturgii i medytacji oraz troskę o środki wspomagające modlitwę, a więc milczenie i samotność, pragnie poznawać Trójjedynego Boga i być znakiem Jego obecności w świecie.

Jednocześnie nasz dom jest otwarty dla wszystkich, którzy w drodze do Boga pragną zaczerpnąć z tego źródła, jakim jest duchowość Karmelu, którzy poprzez włączenie się w rytm życia naszej wspólnoty i korzystanie z duchowego towarzyszenia, chcieliby się ukryć dla odnowienia praktyki modlitwy lub przeżyć indywidualne rekolekcje.