Opis kaplicy w Domu Modlitwy

Nasza kaplica klasztorna zwana również chórem zakonnym powstała dzięki fachowej pomocy Pana Krzysztofa Cudo, malarza - artysty. Idąc za naszymi sugestiami przygotował projekt, dobrał kolory i wraz ze swoją małżonką, Panią Barbarą Cudo, wykonał część artystyczną.

Kaplica, skierowana według chrześcijańskiej tradycji na Wschód, ma strukturę chóru karmelitańskiego - ławy służące do siedzenie rozłożone są wokół ścian tak, że środek kaplicy pozostaje wolny. Stylowo nawiązuje do tradycji bizantyjskiej. W centrum znajduje się witraż Trójcy Przenajświętszej odwzorowany z ikony Andrzeja Rublowa (wymiary naturalne 114 x 144).

Po lewej stronie witraża znajduje się polichromia przedstawiająca Matkę Odkupiciela stojącą pod krzyżem i zbierającą Krew swego Syna. Motyw został zaczerpnięty z mozaiki papieskiej kaplicy Redemptoris Mater. Tabernakulum w formie kielicha z motywem rajskich ptaków poprzez swe umieszczenie w dłoniach Anioła Adorującego komponuje się z całością polichromii.

Na bocznych ścianach znajdują się cztery ikony przedstawiających głównych Świętych Karmelu: św. Proroka Eliasza, św. Józefa, św. Teresy od Jezusa i św. Jana od Krzyża. Z tyłu kaplicy miniaturowa Droga Krzyżowa również w formie ikon.

Ołtarz, ambonka i sedilla (krzesło dla celebransa) tworzą jedną całość. Ołtarz na dwóch podporach dla podkreślenia ofiary Chrystusa wieńczącej tak Stary, jak i Nowy Testament. Na podporze wyobrażającej Stary Testament wizerunek Góry Synaj i cytat z Księgi Ezechiela: "Jesteśmy Twoim ludem". Na podporze Nowotestamentalnej wyobrażenie nieskończonej budowli kościoła i słowa z Księgi Apokalipsy: "Amen. Przyjdź Panie Jezu". Ambonka w formie otwartej do czytania księgi z tablicami Dekalogu i zdaniem: "Słuchaj Izraelu". Z tyłu za ołtarzem sedilla stylizowana na cesarski tron z czasu powstania ikony Rublowa. Całość uzupełnia wisząca bizantyjska lampka wieczna.

All rights reserved. Publication or distribution of any content from this site is possible only with our permission
© Krakowska Prowincja Karmelitów Bosych 1998-