Skrzynka intencji

Jeśli pragniesz,
aby nasza wspólnota pomodliła się w ważnej dla Ciebie sprawie,
napisz e-mail na adres:

Dom.Modlitwy@karmel.pl

All rights reserved. Publication or distribution of any content from this site is possible only with our permission
© Krakowska Prowincja Karmelitów Bosych 1998-